Maria Lithell Flyg

mail1965
locationStockholm
mailmarialithell@hotmail.com
mailwww.marialithell.se
mail0730400839
profile-image

Biografi

Maria är verksam tonsättare inom nutida konstmusik. Född och uppvuxen söder om Stockholm. Maria är utbildad tonsättare samt sång- och rytmikpedagog och tog sin konstnärliga masterexamen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm för Pär Lindgren och Karin Rehnqvist, våren 2014. Maria komponerar starka melodier och ger varje enskilt instrument en röst. Hennes musik har ett tonspråk och en känslighet som ofta bär på en sorg och innerlighet växlat med en absurd humor. Maria intresserar sig både för text, det visuella och det sceniska och samarbetar gärna med andra konstformer. Det finns även en önskan om att göra åhöraren uppmärksam på sociala mönster som i hennes stycke Kein Zufall – aber vielleicht ein Wiegenlied till ensemble recherche, i Tyskland, som är en kommentar till Virginia Woolfs essä A Room of One’s Own, samt hennes kammaropera om klimatet – Någon borde ta tag i det här… (Folkoperan, 2014).

År 2019 släppte hon en skiva med urval av sina kammarmusikaliska verk – Collected Chamber Music – (Footprint records, Naxos). På skivan får vi möta några av Sveriges finaste musiker som violinisten Cecilia Zilliacus, pianisten David Huang, baryton Olle Persson, Stockholms Saxofonkvartett (Jörgen Pettersson, Linn Persson, Matias Karlsen Björnstad, Leif Karlborg), Magdalena Meitzner (slagverk), Martin Sturfält (piano), DuoGelland (violin duo) och medlemmar ur Sveriges Radios Symfoniorkester: Emmanuel Laville (oboe), Geneviève Martineau (violin), Eriikka Nylund (viola) och Astrid Lindell (cello).

Som flitig körsångare har det nordiska vemodet i den svenska körlyriken påverkat Maria, vilket hörs i stycken som Längst inne i mitt huvud…. Hon har också en dramatisk ådra som är mer tydlig i stycken som Stoft (Dust) och hennes orkesterstycken. År 2015 gick hon till final med sitt stycke In and Out för symfoniorkester, i en tävling som Detroit Symphony Orchestra utlyste.