Klara Stirner

mail1993
locationStockholm
mailklarastirner@gmail.com
mailsoundcloud.com/klara-stirner
mail073-546 41 15
profile-image

Tags

ensemble • lekfullt • melodiskt • organiskt • orkester • symfoniorkester • tango

Biografi

Klara Stirner (f 1993) studerar violin på musikerlinjen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Med en tydlig bas i den klassiska musiken har hon aldrig tvekat att också hämta influenser från andra genrer. Hon sjunger jazz, spelar trummor och piano och studerar dirigering och komposition. Lusten och viljan att komponera fanns tidigt, redan under de yngre tonåren, då hon bland annat influerades av latinamerikansk musik och Bach.

Sin kompositörsdebut gjorde Klara Stirner som nittonåring med stycket The Sea, framfört av Gävle Symfoniorkester. Debuten hyllades, bland annat av den etablerade kompositören Mattias Lysell, som beskriver Klara Stirner som en mycket begåvad ung kompositör med ett starkt eget uttryck.

Kännetecknande för Klara Stirners kompositioner är det organiska flödet genom musiken. På ett lekfullt och melodiskt sätt får lyssnaren följa med i fascinerande spänningar och upplösningar, som ibland kan dra åt det romantiska hållet.

Under läsåret 2015/2016 arbetar Klara Stirner med att färdigställa verk till såväl nationella som internationella kompositionstävlingar, jämte sina violinstudier.